Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 21/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej w ust. 2 pkt 5
wprowadza się następujące zmiany:
   1)     lit. a otrzymuje brzmienie:
         „a) dr hab. Marek ROSLAN, prof. UWM
   2)     lit. b otrzymuje brzmienie:
         „b) dr n. med. Magdalena KRAJEWSKA-WŁODARCZYK”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2019
Data publikacji:
21.03.2019 09:28
Data aktualizacji:
21.03.2019 09:28
Liczba wyświetleń:
594
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec21.pdf226.89 KB