Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego

 
Decyzja Nr 19/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2019 roku
 
w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wypełniając postanowienie zawarte w rozdz. II pkt 3 ppkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Do zarządzania środkami, wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego, upoważnia się następujące osoby:
  1)     Kanclerza - w zakresie środków na:
       a)  administrację centralną,
       b)  remonty,
       c)  inwestycje,
  2)     Prorektora właściwego ds. nauki - w zakresie środków na:
       a)  rozwój naukowy,
       b)  współpracę międzynarodową,
  3)     Prorektora właściwego ds. kształcenia i studentów - w zakresie środków na:
       a)     samorząd studencki,
       b)    Akademickie Centrum Kultury,
       c)     koła naukowe,
  4)     Prorektora właściwego ds. ekonomicznych i rozwoju - w zakresie środków:
       a)  na kulturę fizyczną studentów,
       b)  stanowiących rezerwę budżetową.
 
§ 2
Prorektorzy oraz Kanclerz przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z wydatkowania środków wymienionych
w § 1 za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
Traci moc Decyzja Nr 76 z dnia 28 listopada 2016 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2019
Data publikacji:
21.03.2019 09:01
Data aktualizacji:
21.03.2019 09:02
Liczba wyświetleń:
629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec19.pdf359.56 KB