Wersja strony Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marzec, 2019 - 12:14

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Zarządzenie Nr 27/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 marca 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie  § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania za wyjątkiem § 3 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2019
Data publikacji:
20.03.2019 12:01
Data aktualizacji:
10.03.2020 09:12
Liczba wyświetleń:
6560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RegZFSS2019.pdf446.4 KB
Zarz27.pdf243.99 KB