Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 27/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 marca 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie  § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania za wyjątkiem § 4 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Preliminarz/prowizorium wydatków i wpływów z ZFŚS

2. Sprawozdanie z gospodarowania środkami ZFŚS

3. Sprawozdanie roczne z gospodarowania środkami ZFŚS

4. Wysokości zapomóg

5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci

6. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

7. Cennik odpłatności za korzystanie z obiektów socjalnych i terminy turnusów

8. Dofinansowanie leczenia sanatoryjnego

9. Dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnej

10. Wysokość, oprocentowanie oraz okresy spłaty pożyczek z Funduszu Mieszkaniowego

11. Wniosek o przyznanie zapomogi

12. Wniosek o przyznanie dofinansowania leczenia sanatoryjnego

13. Wniosek o przyznanie skierowania uprawniającego do korzystania z obiektów socjalnych

14. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci

15. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - pracownicy

16. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - EmRD

17. Wniosek o udzielenie pożyczki

18. Umowa pożyczki

19. Wykaz zakładowych obiektów socjalnych

20. Wniosek o dofinansowanie

21. Wniosek o objęcie opieką ZFŚS

22. Dofinansowanie pomocy rzeczowej

23. Ramowy regulamin prac komisji

24. Regulaminy korzystania z zakładowych obiektów socjalnych

25. Wniosek o przyznanie dofinansowania na cele kulturalne lub sportowo-rekreacyjno-
       rehabilitacyjne

26. Oświadczenie

27. Regulaminy korzystania z obiektów wykorzystywanych do celów socjalnych

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2019
Data publikacji:
20.03.2019 12:01
Data aktualizacji:
10.03.2020 09:12
Liczba wyświetleń:
7915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaLNr01ZFŚS.doc56 KB
ZalNr02ZFŚS.doc71.5 KB
ZalNr03ZFŚS.doc71 KB
ZalNr04.doc46 KB
ZalNr05ZFSS.doc46 KB
ZalNr06ZFSS.doc42 KB
ZalNr07ZFSS.doc73 KB
ZalNr08ZFSS.docx19.29 KB
ZalNr09ZFSS.doc38 KB
ZalNr10 ZFSS.doc40.5 KB
ZalNr12ZFSS.doc71 KB
ZalNr17ZFSS.doc52.5 KB
ZalNr19ZFSS.doc33.5 KB
ZalNr20ZFSS.doc75 KB
ZalNr21ZFSS.doc41.5 KB
ZalNr22ZFSS.doc37 KB
ZalNr23ZFSS.doc38.5 KB
ZalNr24ZFSS.doc75 KB
ZalNr25ZFSS.doc46.5 KB
ZalNr26ZFSS.doc29.5 KB
ZalNr27ZFSS.docx25.42 KB
ZFSSRegulamin.pdf446.5 KB
ZalNr11ZFSS.doc62.5 KB
ZalNr18ZFSS.docx29.57 KB
ZalNr14ZFSS.doc84.5 KB
Zal15ZFSS.doc82 KB
ZalNr16ZFSS-1.doc82.5 KB
ZalNr13ZFSS.doc49 KB