Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 26/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 marca 2019 roku
 
w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim
w Olsztynie usługi edukacyjne
 
Na podstawie  § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 

§ 1

1.  W celu ujednolicenia działań zmierzających do wyegzekwowania od studentów wymagalnych
    należności pieniężnych przysługujących Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie
    z tytułu świadczonych usług edukacyjnych, wprowadza się Zasady windykacji należności za
    świadczone w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne
, zwane dalej
    Zasadami windykacji należności, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.   Zasady windykacji należności dotyczą czynności prowadzonych na etapie postępowania
    przedsądowego.
 
§ 2
Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do dochodzenia roszczeń od dłużników
– byłych lub obecnych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2019
Data publikacji:
20.03.2019 11:31
Data aktualizacji:
23.04.2019 14:03
Liczba wyświetleń:
999
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz26.docx18.21 KB