Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2019 roku
 
w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z ust. 6
w rozdz. I Załącznika do Uchwały Nr 421 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór planu finansowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2019
Data publikacji:
20.03.2019 11:22
Data aktualizacji:
20.03.2019 11:50
Liczba wyświetleń:
696
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz24.pdf206.31 KB
ZalZarz24.xls27 KB