Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 7 marzec, 2019 - 10:01

Konkurs
na stanowisko stypendysty (doktoranta)
w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ukończone studia na kierunku weterynaria lub magisterskie w zakresie biotechnologii lub biologii ORAZ posiadanie statusu doktoranta – będącego uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni;
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca ze zwierzętami eksperymentalnymi;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports lub udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz w kołach naukowych;
 • znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu;
 •  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
   1.    Zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta w ramach studiów doktoranckich
   2.    podanie (kierowane do kierownika projektu - dr hab. n. med. Piotr Walczak),
   3.    życiorys (CV)
   4.    list motywacyjny
   5.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   6.    dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
   7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych,
   8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
       stypendysta - doktorant,
   9.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  10. oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania
       stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
       Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.).
 
Opis zadań:
 • Asystowanie oraz przeprowadzanie procedur chirurgicznych, obrazowanie rezonansem magnetycznym małych i dużych zwierząt.
 • Przeprowadzanie testów behawioralnych u małych i dużych zwierząt.
 • Przygotowywanie raportów i dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzania wszystkich procedur.
 • Przeprowadzanie analizy histopatologicznej tkanki mózgowej oraz analiza profilu immunologicznego na podstawie uzyskanego osocza i surowicy.
 • Analiza uzyskanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna oraz pomoc w przygotowaniu manuskryptów.
 
Dodatkowe Informacje:
Typ konkursu NCN: OPUS 15
Termin składania ofert: 31 marca 2019; godz. 23.59
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
Okres pobierania stypendium – maksymalnie 32 miesiące
Wynagrodzenie w formie stypendium  finansowanego z projektu NCN w wysokości  3375 zł miesięcznie
Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl
Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Orientacyjny termin rozmów: 5 kwietnia 2019
Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Gołubczyk,
e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl, 89 524 56 89

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. na. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.03.2019
Data publikacji:
07.03.2019 09:59
Data aktualizacji:
07.03.2019 10:01
Liczba wyświetleń:
1267
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument