Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Strona została usunięta dnia: 1 marzec, 2019 - 09:05

UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ
W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni specjalistę
 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii - pełny etat
 
Miejsce pracy: Olsztyn
 
Opis stanowiska:
  1)    Umowa o pracę na zastępstwo.
  2)    Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 
Zakres podstawowych obowiązków:
  1)   Koordynowanie zatrudnienia w ramach projektów krajowych i zagranicznych (NCN, NCBiR,
      Funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa).
  2)   Wspieranie kierownika projektu w procesie przygotowywania planów i wniosków o zatrudnienie
      pracowników do realizacji zadań projektu.
  3)   Weryfikowanie wniosków o zatrudnienie pod względem formalno-prawnym oraz zgodności
       z budżetem projektu.
  4)   Prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych w projektach.
  5)   Prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy (dokumentację związaną
      z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w Uniwersytecie).
  6)   Sporządzanie umów zleceń zgodnie z umową projektową i budżetem projektu.
  7)   Ocenianie pod względem formalno-prawnym zakresu czynności pracowników.
  8)   Kontrolowanie aktualności obowiązkowych badań lekarskich.
  9)   Dokonywanie zgłoszeń pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych
      i ubezpieczenia zdrowotnego.
10)   Uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem
      pracowników w ramach projektów krajowych i zagranicznych.
11)   Monitorowanie zmian przepisów prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym.
12)   Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w czasie kontroli projektów.
13)   Analizowanie protokołów pokontrolnych w celu wprowadzenie procesów naprawczych.
 
Wymagania
  1)   Wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja, ekonomia.
  2)   Doświadczenie zawodowe w obszarze kadrowo-płacowym.
  3)   Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  4)   Mile widziana znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
      Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
      oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  5)   Znajomość MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint.
  6)   Doświadczenie pracy w systemach kadrowo-płacowych.
  7)   Otwartość na zdobywanie wiedzy i stałe poszerzanie swoich kompetencji.
  8)   Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów - otwartość na kontakty z ludźmi.
  9)   Dobra organizacja pracy własnej.
10)    Samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
11)    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
12)    Sumienność, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
  1)   CV i list motywacyjny.
  2)   Mile widziane referencje.
  3)   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
      w ofercie dla potrzeb rekrutacji dostępne na stronie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl w terminie
do dnia 15.03.2019 r. z tytułem „Konkurs na stanowisko specjalisty - pracownik
ds. kadrowych w projektach”
w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.03.2019
Data publikacji:
01.03.2019 09:05
Data aktualizacji:
01.03.2019 09:05
Liczba wyświetleń:
1113
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument