STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Strona została usunięta dnia: 1 marzec, 2019 - 08:40

KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO KONSULTANTA
W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni starszego konsultanta
 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 
Miejsce pracy: Olsztyn
 
Opis stanowiska:
  1)     Umowa o pracę,
  2)     Wymiar czasu pracy: pełny etat,
  3)     Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. EENEP „Enterprise Europe Network
       East Poland”.
 
Zakres podstawowych obowiązków:
  1)     promocja działań międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network,
  2)     organizacja seminariów, szkoleń, targów, konferencji,
  3)      wsparcie przedsiębiorców i naukowców w zakresie innowacji i internacjonalizacji –
       specjalistyczne usługi doradcze i eksperckie,
  4)     organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich i misji gospodarczych,
  5)     poszukiwanie partnerów biznesowych, technologicznych w kraju i za granicą,
  6)     działania informacyjno-promocyjne,
  7)     organizacja międzynarodowych transferów technologii,
  8)     aktywna współpraca z zagranicznymi jednostkami sieci Enterprise Europe Network,
  9)     współpraca z lokalnymi instytucjami otoczenia nauki i biznesu.
 
Wymagania
   1. Wykształcenie wyższe magisterskie,
   2. Znajomość realiów gospodarczych (co najmniej 8-letnie doświadczenie w pracy w instytucji
       otoczenia biznesu lub w biznesie),
   3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
   4. Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
   5. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
   6. Doświadczenie we współpracy z lokalnymi instytucjami otoczenia nauki i biznesu,
   7. Doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek,
   8. Doświadczenie we współpracy z firmami oraz umiejętność współpracy w zespole,
   9. Bardzo dobra znajomość MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
10.  Umiejętność wyszukiwania informacji w publicznie dostępnych źródłach,
11.  Samodzielność i samodyscyplina,
12.  Zdolności analityczne,
13.  Komunikatywność,
14.  Dyspozycyjność (delegacje krajowe i zagraniczne),
15.  Umiejętność pracy pod presją czasu,
16.  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego
      w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
      Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze
      nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
  1)   CV i list motywacyjny.
  2)   Mile widziane referencje.
  3)   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
      w ofercie dla potrzeb rekrutacji dostępne na stronie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: agnieszka.domanska@uwm.edu.pl w terminie
do 08.03.2019 r. z tytułem „Konkurs na stanowisko starszego konsultanta”w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów
do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.02.2019
Data publikacji:
28.02.2019 15:17
Data aktualizacji:
01.03.2019 08:40
Liczba wyświetleń:
1199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument