Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”

 
Zarządzenie Nr 22/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Załącznik nr 4 do Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 86/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 października 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.02.2019
Data publikacji:
28.02.2019 10:02
Data aktualizacji:
28.02.2019 10:02
Liczba wyświetleń:
534
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Nr22Zal2.doc393.5 KB
Zarz22.pdf253.57 KB