Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”

 
Zarządzenie Nr 21/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15
pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
, stanowiącego załącznik 
do Zarządzenia Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja
2016 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.02.2019
Data publikacji:
28.02.2019 09:51
Data aktualizacji:
01.03.2019 11:56
Liczba wyświetleń:
221
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Nr 21zal.doc391.5 KB
Zarz21.pdf235.96 KB