Wersje strony Nr 443 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.