Wersje strony Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.