Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego


ZARZĄDZENIE Nr 20/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lutego 2019 roku 
 
w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego
 
Na podstawie § 17 ust. 7 i art. 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 405 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2019 roku
w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 1 marca 2019 r. likwiduje się Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
2.   Pracownicy zatrudnieni na dzień 28 lutego 2019 r. w Międzywydziałowym Ośrodku Edukacyjnym
   
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stają się z dniem 1 marca 2019 r. pracownikami
    jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 10:41
Data aktualizacji:
27.02.2019 10:41
Liczba wyświetleń:
510
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20.pdf275.56 KB