Nr 19/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”

 
Zarządzenie Nr 19/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2019 roku
 
zmieniające Zarządzenie 73/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych
w zakresie „Hortiterapia”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu 73/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 sierpnia
2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
§ 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 „5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3900,00 zł (słownie: trzy
      tysiące dziewięćset złotych).”
 
§ 2
1.  Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych edycji
    rozpoczynającej kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2.  Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
    podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
    opłaty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 10:23
Data aktualizacji:
27.02.2019 10:23
Liczba wyświetleń:
733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz19.pdf282.54 KB