Nr 18/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”

Strona została usunięta dnia: 27 luty, 2019 - 10:15

 
Zarządzenie Nr 18/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych
w zakresie wychowania do życia w rodzinie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe
w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”
.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 10:15
Data aktualizacji:
27.02.2019 10:15
Liczba wyświetleń:
837
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz18.pdf261.11 KB