Nr 17/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...

 
Zarządzenie Nr 17/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i ust.7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, wprowadza się następującą zmianę: w załączniku nr 1, § 5 otrzymuje brzmienie: 
㤠5 Inne postanowienia umowy
1.  Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ukończenia
    studiów podyplomowych.
2.  W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, Słuchacz może
    wystąpić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 10:10
Data aktualizacji:
27.02.2019 10:10
Liczba wyświetleń:
723
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz17.pdf322.99 KB