Nr 16/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami unijnymi”

 
Zarządzenie Nr 16/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami unijnymi”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe „Zarządzanie funduszami unijnymi”.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 25 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
18 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie: ”Pozyskiwanie środków unijnych dla rozwoju regionalnego” oraz Zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: „Pozyskiwanie środków unijnych dla rozwoju regionalnego”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 10:05
Data aktualizacji:
27.02.2019 10:05
Liczba wyświetleń:
439
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz16.pdf287.77 KB