Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”

 
Zarządzenie Nr 15/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2019 roku
 
w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się „Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej”.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 09:58
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:58
Liczba wyświetleń:
442
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz15.pdf247.53 KB