Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

 
Zarządzenie Nr 14/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 lutego 2019 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/2020,
w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się literę i w brzmieniu:
  „i) profil ogólnoakademicki – na kierunku towaroznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia-
      inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki oraz na poziomie studiów drugiego stopnia
      z 3-semestralnym okresem nauki; kształcenie prowadzone będzie na podstawie efektów uczenia
      się oraz programu studiów ustalonych przez Senat,”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 09:51
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:51
Liczba wyświetleń:
611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz14.pdf273.54 KB