Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 18/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem zmian związanych z wejściem w życie
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołuję Zespół do spraw
    opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany
    dalej Zespołem, w następującym składzie:
       1)   dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM – Przewodniczący,
       2)   dr inż. Aleksander SOCHA,
       3)   dr Sylwia STACHOWSKA,
       4)   mgr Marzena HERMAŃSKA,
       5)   mgr Agnieszka CHOMA-MEUS,
       6)   mgr inż. Agnieszka IDZIKOWSKA,
       7)   mgr Mirosław STANKIEWICZ,
       8)   lic. Małgorzata PAŁCZYŃSKA,
       9)   r. pr. Izabela BAGIŃSKA,
     10)   dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-
           Mazurskim w Olsztynie – wybranych na wspólnym zebraniu delegatów związków
           zawodowych.
2.  Funkcję sekretarza Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powierzam mgr Ewelinie BRODOWSKIEJ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2019
Data publikacji:
25.02.2019 11:18
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:44
Liczba wyświetleń:
1123
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec18.pdf284.74 KB