Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 16/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem zmian związanych z wejściem w życie
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołuję Zespół do spraw
    opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami
    akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwany dalej Zespołem,
    w następującym składzie:
        1)  dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM – Przewodniczący,
        2)  dr inż. Aleksander SOCHA,
        3)  dr Sylwia STACHOWSKA,
        4)  dr inż. Maciej NEUGEBAUER,
        5)  mgr Maria SOBCZAK,
        6)  mgr Marzena HERMAŃSKA,
        7)  mgr Anna RYCHARSKA,
        8)  r. pr. Izabela BAGIŃSKA.
2.  Funkcję sekretarza Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników
    niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    powierzam mgr Ewelinie BRODOWSKIEJ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2019
Data publikacji:
25.02.2019 11:04
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:42
Liczba wyświetleń:
948
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC16.pdf279.21 KB