Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uni

 
Decyzja Nr 15/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem zmian związanych z wejściem w życie
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołuję Zespół do spraw
    opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących
    funkcje kierownicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwany dalej Zespołem,
    w następującym składzie:
       1)   dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM – Przewodniczący,
       2)   prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ,
       3)   prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
       4)   prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,
       5)   prof. dr hab. Jarosław CAŁKA,
       6)   prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
       7)   dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM,
       8)   dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM,
       9)   dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
      10)  dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
      11)  dr inż. Scholastyka BARAN,
      12)  dr inż. Zbigniew WARZOCHA,
      13)  mgr Maria SIEMIONEK,
      14)  mgr inż. Anna SMOCZYŃSKA,
      15)  r. pr. Izabela BAGIŃSKA.
2.  Funkcję sekretarza Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli
    akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie powierzam mgr Marcie HETMAŃSKIEJ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2019
Data publikacji:
25.02.2019 10:58
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:23
Liczba wyświetleń:
809
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC15.pdf329.06 KB