Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych

 
Decyzja Nr 14/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu
i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz
w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W celu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem zmian związanych z wejściem w życie
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołuję Zespół do spraw
    opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich
    na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Zespołem, w następującym
    składzie:
       1)  dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM – Przewodniczący,
       2)  prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ,
       3)  prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
       4)  prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,
       5)  prof. dr hab. Jarosław CAŁKA,
       6)  prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
       7)  dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM,
       8)  dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM,
       9)  dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
     10)  dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
     11)  dr inż. Scholastyka BARAN,
     12)  dr inż. Zbigniew WARZOCHA,
     13)  mgr Maria SIEMIONEK,
     14)  mgr inż. Anna SMOCZYŃSKA,
     15)  r. pr. Izabela BAGIŃSKA.
2.   Funkcję sekretarza Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu
    i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz
    w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powierzam
    mgr inż. Joannie KARDAŚ.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.).
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2019
Data publikacji:
25.02.2019 10:49
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:22
Liczba wyświetleń:
831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC14.pdf415.85 KB