Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 13/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2019 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa
i Administracji na kadencję 2016-2020, w składzie:
  1)     Przewodniczący – dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM
Członkowie:
  2)     prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK
  3)     dr hab. Justyna KARAŹNIEWICZ, prof. UWM
  4)     dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM
  5)     dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM
  6)     dr hab. Denis SOLODOV, prof. UWM
  7)     dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ
  8)     dr hab. Piotr CHLEBOWICZ
  9)     dr hab. Jakub ZIĘTY
10)     dr Dobrochna OSSOWSKA-SALAMONOWICZ
11)     dr Agnieszka KOWALSKA – przedstawiciel związków zawodowych
12)      Angelika DEPTUŁA – przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego
2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Prawa i Administracji.
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.02.2019
Data publikacji:
25.02.2019 10:22
Data aktualizacji:
27.02.2019 09:01
Liczba wyświetleń:
811
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec13.pdf316.58 KB