Wersje strony Nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.