Nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”

 
Zarządzenie Nr 13/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów
I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Załączniki nr 7 do Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2018 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.02.2019
Data publikacji:
13.02.2019 15:08
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:28
Liczba wyświetleń:
1016
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz13.doc365 KB
Zarz132019.pdf235.33 KB