Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu

 
ZARZĄDZENIE Nr 12/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zadanie 16.: „Realizacja programów stażowych
dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO WER oraz wejściem w życie Omnibus regulation, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie i wprowadza nowy wzór
Kwestionariusza osobowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 14:55
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:26
Liczba wyświetleń:
1543
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz122019.pdf233.91 KB