Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

Decyzja Nr 11/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 i § 94 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 310 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 3 Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    12 grudnia 2016 r.  w sprawie powołania
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji
    Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz
    Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)
    pkt 3 lit c otrzymuje brzmienie:
    „c) Barbara KLOC.” 
2.  Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów po zmianach, o których mowa
    w ust. 1, przedstawia się następująco:
     1)     Przewodnicząca - dr inż. Katarzyna TOMASZEWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     2)     nauczyciele akademiccy:
          a)    dr hab. Irena BRZOZOWSKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
          b)    dr hab. Mirosław MICHALSKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
          c)    dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     3)  przedstawiciele studentów:
          a)     Mateusz DAWID,
          b)     Kamil JAWORSKI,
          c)      Barbara KLOC.
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI   
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 14:32
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:37
Liczba wyświetleń:
845
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec112019.pdf372.52 KB