Wersje strony Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.