Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 
Decyzja Nr 10/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 1 ust. 3 Decyzji Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin pracy Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowiący
załącznik do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 14:22
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:37
Liczba wyświetleń:
1170
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalDec10.pdf54.66 KB
Dec102019.pdf246.24 KB