Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej

 
DECYZJA Nr 9/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2019 roku
 
w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 10 ust. 5 Regulaminu Straży Uniwersyteckiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 115/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej ze zmianami, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W celu właściwej realizacji, wynikających z odrębnych przepisów, zadań Straży Uniwersyteckiej, zatrudnia się w jednostce trzydziestu pracowników, w tym:
  1)   szefa Straży Uniwersyteckiej,
  2)   zastępcę szefa Straży Uniwersyteckiej,
  3)   czterech dowódców zmiany,
  4)   dwudziestu czterech wartowników.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej.
 
§ 3
 Realizację decyzji powierza się Kanclerzowi.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 14:17
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:36
Liczba wyświetleń:
898
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec92019.pdf266.32 KB