Nr 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołów ds. opracowania kryteriów oceny aktywności naukowej pracowników wraz z systemem monitorowania, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dyscyplinach artystycznych...

 
Decyzja Nr 8/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 stycznia 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołów ds. opracowania kryteriów oceny aktywności naukowej pracowników wraz z systemem monitorowania, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dyscyplinach artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania kryteriów oceny aktywności naukowej pracowników wraz z systemem
    monitorowania,
w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dyscyplinach artystycznych,
    zgodnie z klasyfikacją opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
    artystycznych (Dz.U. 2018. poz. 1818), powołuję Zespoły w składach określonych
    w załączniku do Decyzji.
2.  Nadzór nad realizacją Decyzji powierzam Prorektorowi ds. nauki.
3.  Do zadań Zespołów należy opracowanie kryteriów aktywności naukowej wraz z systemem monitoringu
     oraz przeprowadzenie weryfikacji pracowników przypisanych do dyscyplin pod kątem aktywności
     w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 14:06
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:35
Liczba wyświetleń:
1580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalDec8.pdf81.75 KB
Dec82019.pdf304.93 KB