Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowe

Decyzja Nr 7/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany w Decyzji Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W § 1 Decyzji Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia
     2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
     akademickich na Wydziale Nauk Technicznych pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „2) prof. dr hab. inż. Grzegorz ZBOIŃSKI”.
2.     W skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk
      Technicznych na kadencję 2016-2020, po zmianie, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
         1)     Przewodniczący – dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,
Członkowie:
         2)     prof. dr hab. inż. Grzegorz ZBOIŃSKI,
         3)     dr hab. inż. Stanisław KONOPKA, prof. UWM,
         4)     dr hab. Ryszard MYHAN, prof. UWM,
         5)     dr hab. Józef PELC, prof. UWM,
         6)     dr inż. Krzysztof LIGIER,
         7)     dr inż. Maciej NEUGEBAUER,
         8)     dr inż. Krzysztof DUTKA – przedstawiciel ZNP,
         9)     dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
       10)     przedstawiciel samorządu studenckiego,
       11)     przedstawiciel samorządu doktorantów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 13:40
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:34
Liczba wyświetleń:
820
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec72019.pdf347.99 KB