Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow

 
Decyzja Nr 6/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki, z dniem 17 grudnia 2018 r., § 1 otrzymuje
    brzmienie:
㤠1
   1)  Przewodniczący – dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
Członkowie:
   2)  prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI,
   3)  prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
   4)  prof. dr hab. Witold ŁUKASZEWICZ,
   5)  dr hab. Piotr ARTIEMJEW, prof. UWM,
   6)  dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA,
   7)  dr Stanisław DROZDA – przedstawiciel ZNP,
   8)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.”
2.  Skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale
    Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020, po zmianie, o której mowa w ust. 1, przedstawia się
    następująco:
   1)  Przewodniczący – dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
Członkowie:
   2)  prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI,
   3)  prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
   4)  prof. dr hab. Witold ŁUKASZEWICZ,
   5)  dr hab. Piotr ARTIEMJEW, prof. UWM,
   6)  dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA,
   7)  dr Stanisław DROZDA – przedstawiciel ZNP,
   8)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2019
Data publikacji:
13.02.2019 13:32
Data aktualizacji:
14.02.2019 10:32
Liczba wyświetleń:
854
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec62019.pdf387.75 KB