Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa

Strona została usunięta dnia: 11 luty, 2019 - 09:41

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ NAUKI o ŻYWNOŚCI
KATEDRA TECHNOLOGII I CHEMII MIĘSA
ZATRUDNI
PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
  Udział w przygotowywaniu ćwiczeń laboratoryjnych;
  Udział w organizowaniu zaopatrzenia w surowiec, szkło, odczynniki i inne materiały niezbędne
   do przeprowadzenia ćwiczeń;
   Monitorowanie i kontrola urządzeń pracujących w laboratorium;
   Zamawianie i kontrolowania ciągłości dostaw, gwarantujących ciągłość pracy;
   Udział w ćwiczeniach jako pracownik inżynieryjno-techniczny, obsługa ćwiczeń, obsługa urządzeń
   i aparatury w ramach ćwiczeń;
   Udział w pracach badawczych i obsługa laboratorium;
   Obsługa systemu USOS;
   Umiejętność przygotowywania roztworów, odczynników chemicznych;
   Znajomość technologii mięsa i analiz z nim związanych;
   Dbałość o porządek w salach laboratoryjnych;
   Przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną
   i archiwalną;
   Prowadzenie korespondencji i rozliczeń finansowych Katedry;
   Przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem dydaktyki studenckiej oraz prac
   badawczych;
   Sporządzenie analiz, sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw z uwzględnieniem
   obowiązujących terminów sprawozdawczości (przygotowywanie planów oraz sprawozdań
   z urlopów, przygotowywanie skierowań na badanie lekarskie)
   Prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi pracowników i doktorantów;
   Umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

PRACOWNICY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZATRUDNIENIE POWINNI LEGITYMOWAĆ SIĘ:
   wykształceniem wyższym (wykształcenie technologia żywności i żywienia człowieka lub biologiczne
   lub chemiczne; bioinżynieria);
   umiejętnością posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz pracą z odczynnikami chemicznymi;
   bardzo dobra znajomością pakietu MS Office;
   umiejętnością współdziałania i pracy w zespole;
   umiejętnością działania pod wpływem stresu i presją czasu;
   umiejętnością logicznego myślenia;
   umiejętnością myślenia analitycznego i planistycznego;
   biegłą obsługą systemu USOS;
   terminowością i dokładnością w wykonywaniu obowiązków;
   kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością pracy pod presją czasu i w zespole;
   komunikatywnością, umiejętnością nawiązywania relacji z pracownikami i interesariuszami katedry.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
   1)    CV i list motywacyjny;
   2)    Podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
        zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
        z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
        i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
        (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
W wersji elektronicznej na adres e-mail Kierownika Katedry Technologii i Chemii Mięsa: mozol@uwm.edu.pl.
 
Termin składania ofert upływa 15 lutego 2019 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2019
Data publikacji:
11.02.2019 09:41
Data aktualizacji:
11.02.2019 09:41
Liczba wyświetleń:
881
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument