Wersja strony Struktura Wydziału Prawa i Adminstracji z dnia 17 marzec, 2010 - 12:56

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA) 10-702 Olsztyn, pok. 108,

tel. 89 / 524 64 65

kod finansowy: 1402

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Misiuk

 

Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi 

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 13, 10-723 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-48

kod ewidencji korespondencji: 14-0800; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-48, 524-64-83

 

Katedra Historii Państwa i Prawa

ul. Warszawska 98, pok. 106, 107 i 108, 10-702 Olsztyn

tel. +48 89 524-64-55, 535-01-00, 524-64-65; tel./fax 524-64-44

kod ewidencji korespondencji: 14-1800; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Eugeniusz Hull prof. UWM

tel. +48 89 524-64-55, 535-01-00

 

Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 2/04, 10-723 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-78

kod ewidencji korespondencji: 14-1000; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. UWM

Tel. +48 89 524-64-78

 

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

ul. Kurta Obitza11, pok. 315 – 524 65 59 , pok. 316 –10-723 Olsztyn

tel. +48 89 524-64-59, 524-64-57

kod ewidencji korespondencji: 14-1100; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-59

 

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

ul. Warszawska 98, pok. 204, 10-702 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-45

kod ewidencji korespondencji: 14-1200; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Andrzej Kabat, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-45

 

Katedra Postępowania Cywilnego

ul. B. Dybowskiego 11 (Centrum Konferencyjne)

10-719 Olsztyn

pok. 11, tel. 89 / 524 64 79 kod finansowy: 1402

Kierownik: dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. UWM

 

Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego

ul. Warszawska 98, pok. 104, 10-702 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-22

kod ewidencji korespondencji: 14-0400; kod finansowy: 1402

Kierownik prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

tel/fax. +48 89 524-64-22, 535-20-14

 

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

ul. Warszawska 98, pok. 201, 202 i 203, 10-702 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-47

kod ewidencji korespondencji: 14-0200; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Tadeusz Płoski, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-71, 524-64-72

 

Katedra Prawa Cywilnego

ul. B. Dybowskiego 11 (Centrum Konferencyjne)

10-719 Olsztyn

pok. 11, tel. 89 / 524 64 79  kod finansowy: 1402

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Ciszewski

 

Katedra Prawa Finansowego 

ul. B. Dybowskiego 11 (Centrum Konferencyjne)

10-719 Olsztyn pok. 15

tel. 89 / 524 64 30 kod finansowy: 1402

Kierownik: dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

 

Katedra Prawa Gospodarczego

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 12, 10-723 Olsztyn;

tel./fax +48 89 524-64-81

kod ewidencji korespondencji:14-2100; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-81

 

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

ul. K. Obitza 1 (Centrum Nauk Humanistycznych)

10-725 Olsztyn

pok. 314, tel. 89 / 524 64 27, pok. 313, tel. 89 / 524 64 77

kod ewidencji korespondencji: 14-2600; kod finansowy: 1402

Kierownik ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler, prof. zw.

tel. +48 89 524-64-27

 

Katedra Prawa Karnego Materialnego

ul. M. Oczapowskiego 12 B (Biblioteka Uniwersytecka)

10-719 Olsztyn

pok. 214, tel. 89 / 524 64 63, pok. 212, tel. 89 / 524 64 57

kod ewidencji korespondencji: 14-2300; kod finansowy: 1402

Kierownik prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. zw.

Tel. +48 89 527-08-85 , 524-64-63

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

al. Warszawska 98 pok. 102 i 103, 10-702 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-14, 524-64-24

kod ewidencji korespondencji: 14-0600; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Marek Chmaj, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-14

 

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ul. Warszawska 98, pok. 207, C7 i C6, 10-702 Olsztyn

tel. +48 89 524-64-17, 524-64-02

kod ewidencji korespondencji: 14-1500; kod finansowy: 1402

Kierownik: prof. dr hab. Jan Galster

tel. +48 89 524-64-17

 

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 

ul. K. Obitza 1 (Centrum Humanistyczne)

10-725 Olsztyn

pok. 311, tel. 89 / 524 64 82

pok. 10, tel. 89 / 524 64 93

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

Kierownik: dr hab. Zbigniew Góral, prof. UWM

 

Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

ul. Warszawska 98, pok. 208, pok. 206 10-702 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-76 tel./fax 524 64 94

kod ewidencji korespondencji: 14-2500; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Bronisław Sitek, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-76

 

Katedra Procesu Karnego

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 14, 10-723 Olsztyn;

tel. +48 89 524-64-89

kod ewidencji korespondencji: 14-2700; kod finansowy: 1402

Kierownik dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM

tel. +48 89 524-64-89

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa

ul. Warszawska 98, pok. 105, 10-702 Olsztyn;

tel./fax +48 89 524-64-67

kod ewidencji korespondencji: 14-2400; kod finansowy: 1402

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

tel. +48 89 524-64-67

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
prof. dr hab. Bronisław Sitek
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.10.2006
Data publikacji:
20.12.2007 12:47
Data aktualizacji:
12.09.2019 15:58
Liczba wyświetleń:
17631
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument