Nr 101/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Decyzja Nr 101/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2014 r.  
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ze zmianami), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołuję:
  1)     Komisję Zapomogową w składzie:
       a)   mgr Jolanta FIEDORUK (NSZZ Solidarność) – Przewodnicząca,
Członkowie:
       b)   dr Mariola GABER (ZNP),
       c)   dr Krystyna ZIÓŁKOWSKA (ZNP),
       d)   mgr Jolanta BRODOWSKA ZNP),
       e)   mgr Elżbieta SZEMPLIŃSKA (NSZZ Solidarność),
       f)    mgr inż. Halina WILKIEWICZ-FRANKE (ZNP),
       g)   mgr Danuta WIŚNIEWSKA (NSZZ Solidarność),
       h)   Grażyna KULGAJUK (NSZZ Solidarność),
        i)   Piotr OLECHNOWICZ (NZZP UWM w Olsztynie „PRAWDA”);
  2)     Komisję Pożyczkową w składzie:
       a)   Leszek JUSZKIEWICZ (NSZZ Solidarność) – Przewodnicząca,
Członkowie:
       b)   dr hab. inż. Jan STABRYŁA (ZNP),
       c)   mgr Zoryna SZMALC (ZNP),
       d)   mgr Danuta SZYNDLER (NSZZ Solidarność),
       e)   mgr inż. Katarzyna TUREMKO (ZNP),
       f)    Helena BARTNIK (NSZZ Solidarność),
       g)   dr Jolanta PAPROCKA (ZNP),
       h)   Maciej ZIÓŁKOWSKI (NSZZ Solidarność),
        i)   Piotr PIÓRECKI (NZZP UWM w Olsztynie „PRAWDA”);
  3)     Komisję Wypoczynkowo-Rekreacyjną w składzie:
       a)   Maria PASEK (NSZZ Solidarność) – Przewodnicząca,
Członkowie:
       b)   dr Julita KALINOWSKA (ZNP),
       c)   mgr Marta ACHRAMOWICZ (ZNP),
       d)   mgr Krystyna CIEŚLAR (ZNP),
       e)   mgr inż. Roman ŁASZEK (NSZZ Solidarność),
       f)    mgr Zofia MALKOWSKA (ZNP),
       g)   mgr Elżbieta SZEMPLIŃSKA (NSZZ Solidarność),
       h)   mgr Danuta SZYNDLER (NSZZ Solidarność),
        i)   Andrzej ADAMOWICZ (NZZP UWM w Olsztynie „PRAWDA”).
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
18.01.2019 14:56
Data aktualizacji:
21.01.2019 09:07
Liczba wyświetleń:
552
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec101.pdf498.78 KB