Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 

Decyzja Nr 4/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 stycznia 2019 roku

 

zmieniająca Decyzję Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

§ 1

W § 1 Decyzji Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
(ze zmianami) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w pkt 17 po literze a kropkę zastępuje się przecinkiem,”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2019
Data publikacji:
18.01.2019 13:44
Data aktualizacji:
18.01.2019 13:51
Liczba wyświetleń:
928
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec42019.pdf251.75 KB