Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 3/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Z dniem 14 stycznia 2019 r. powołuję Zespół ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

1)  dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,

2)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,

3)  prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,

4)  dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,

5)  dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,

6)  prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI,

7)  prof. dr hab. Urszula CZARNIK,

8)  prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ,

9)  dr hab. n. med. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM,

10)  ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ,

11)  dr hab. Jan JAKÓBOWSKI,

12)  prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,

13)  prof. dr hab. Roman KISIEL,

14)  prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,

15)  dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,

16)  prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK,

17)  dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM,

18)  dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM,

19)  ks. dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM,

20)  prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ,

21)  dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,

22)  dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,

23)  ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM,

24)  prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,

25)  prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ,

26)  prof. dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK,

27)  prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,

28)  prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK,

    29)   dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI,

30)  dr inż. Aleksander SOCHA,

31)  mgr Izabela BAGIŃSKA.

2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Rektor.

3.  Zadania oraz zasady funkcjonowania Zespołu określone zostaną odrębną decyzją Rektora.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.01.2019
Data publikacji:
18.01.2019 13:37
Data aktualizacji:
06.02.2019 08:46
Liczba wyświetleń:
1061
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument