Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 2/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 20 ust. 3 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje: 
 
§ 1 
Powołuję Radę Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w następującym składzie:
   1)     Przewodniczący – dr hab. inż. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM;
   2)     Członkowie Rady:
        a)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI;
        b)  dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM;
        c)  dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM;
        d)  Barbara KLOC;
        e)  Patryk MICHALSKI;
        f)   Kacper RECZKOWSKI.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.01.2019
Data publikacji:
18.01.2019 13:08
Data aktualizacji:
18.01.2019 13:08
Liczba wyświetleń:
713
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec22019.pdf233.58 KB