Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 

 

Dziekan

prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. zw.

 

Prodziekani

prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.

prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

prof. dr hab. Przemysław Sobiech

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora

lub stopień doktora habilitowanego

prof. dr hab. Jarosław Całka, prof. zw.

prof. dr hab. Maciej Gajęcki, prof. zw.

prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.

porof. dr hab. Jerzy Kaleczyc, prof. zw.

prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw.

prof. dr hab. Mieczysław Radkowski, prof. zw.

prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki, prof. zw.

prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.

prof. dr hab. Joanna Szteyn, prof. zw.

prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw.

prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, prof. zw.

prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

prof. dr hab. Andrzej Raś

dr hab. Magdalena Gajęcka, prof. UWM

dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM

dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. UWM

dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM

dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM

dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM

dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM

dr hab. Rajmund Sokół, prof. UWM

dr hab. Tadeusz Bakuła

dr hab. Wojciech Barański

dr hab. Marcin Lew

dr hab. Joanna Małaczewska

dr hab. Tomasz Maślanka

dr hab. Mirosław Michalski

dr hab. Zenon Pidsudko

dr hab. Anna Spodniewska (przedstawiciel ZNP)

dr hab. Roman Wójcik 

dr hab. Łukasz Zielonka

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Izabella Babińska

dr Michał Gesek

dr Amelia Franke-Radowiecka

dr Piotr Holak

dr Marek Jałyński

dr Iwona Otrocka-Domagała

dr Justyna Radwińska

dr Piotr Socha

dr Anna Snarska

dr Michał Załęcki

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

                  mgr inż. Barbara Choszcz

mgr Daria Pestka

mgr Beata Wesołowska

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

lek. wet. Adam Przeworski

lek. wet. Patrycja Schulz

Natalia Falkowska

Diana Kusiak

Agnieszka Maćkow

Mateusz Mazurek

Korina Michalska

Jakub Namysł

Jakub Piekut

Anna Vetter

Martyna Wasilewska

Eliza Zielińska

 

Emerytowani profesorowie Wydziału

prof. dr hab. Wojciech Brzeski

dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM

prof. dr hab. Zygmunt Kuleta

prof. dr hab. Mirosław Łakomy

dr hab. Marek Nowicki, prof. UWM

prof. dr hab. Franciszek Przała

prof. dr hab. Konstanty Romaniuk

prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz

dr hab. Zofia Rotkiewicz, prof. UWM

dr hab. Grażyna Święcicka-Grabowska, prof. UWM

prof. dr hab. Jan Uradziński

prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski

prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
Barbara Choszcz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2016
Data publikacji:
19.12.2007 11:24
Data aktualizacji:
16.10.2018 08:25
Liczba wyświetleń:
17806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument