Nr 119/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 15 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych...

 
Zarządzenie Nr 119/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 15 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŻ
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 15 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WNoŻ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 
 
 
 

5. Kwestionariusz osobowy

6. Oświadczenie

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 15:46
Data aktualizacji:
14.01.2019 12:51
Liczba wyświetleń:
1452
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz119.pdf242.02 KB
RegZarz119.docx78.43 KB
FZZarz119.docx.doc.docx177.65 KB
zgodaDOZarz119.doc191.5 KB
UmowaZarz119.docx175.63 KB
DeklaracjaZarz119.docx168.09 KB
kwestionariuszZarz119.docx172.67 KB
OswiadczenieZarz119.docx174.07 KB