Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’

 
Zarządzenie Nr 118/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 14 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 14 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WNoŚ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Umowa uczestnictwa w projekcie

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Kwestionariusz osobowy

6. Oświadczenie

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 15:39
Data aktualizacji:
14.01.2019 12:24
Liczba wyświetleń:
1529
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz118.pdf242.67 KB
RegulaminZarz118.docx80.83 KB
FZZarz118.docx.doc383 KB
zgodaDOZarz118.doc191.5 KB
UmowaZarz118.doc366 KB
DeklaracjaZarz118.docx168.22 KB
kwestionariuszZarz118.docx.doc363.5 KB
OświadczenieZarz118.docx.doc358.5 KB