Nr 117/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 6 Warsztaty dla studentów/ek WNoŻ.

 
Zarządzenie Nr 117/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.
„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 6 Warsztaty dla studentów/ek WNoŻ.
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.
„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
,
Zadanie 6 Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Umowa uczestnictwa w projekcie

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Kwestionariusz osobowy

6. Oświadczenie

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 15:32
Data aktualizacji:
14.01.2019 12:08
Liczba wyświetleń:
1450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz117.pdf227.25 KB
RegZarz117.docx78.97 KB
FZZarz117.docx189.92 KB
zgodaDOZarz117.doc190 KB
UmowaZarz117.doc365 KB
DeklaracjaZarz117.docx174.32 KB
kwestionariuszZarz117.docx185.71 KB
OświadczenieZarz117.docx179.96 KB