Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek...

 
Zarządzenie Nr 116/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek Wydział Medycyny Weterynaryjnej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Umowa uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

6. Kwestionariusz osobowy

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 15:25
Data aktualizacji:
14.01.2019 11:53
Liczba wyświetleń:
309
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz116.pdf240.37 KB
RegZarz116.docx78.05 KB
FZZarz116.doc351 KB
zgodaDOZarz116.doc190.5 KB
UmowaZarz116.doc366 KB
OswiadczenieZarz116.doc358.5 KB
DeklaracjaZarz116.doc340.5 KB
kwestionariuszZarz116.doc368 KB