Nr 115/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 115/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.     Wprowadza się Zasady rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.     Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się od 1 stycznia 2018 r.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 118/2017 Rektora Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
18 grudnia 2017 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 15:12
Data aktualizacji:
17.01.2019 13:16
Liczba wyświetleń:
1682
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz115.pdf247.93 KB
Zarz115plankont.pdf457.55 KB
Zarz115Zasady rachunkowosci.docx95.96 KB