Nr 114/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)

 
ZARZĄDZENIE Nr 114/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich
i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z Zarządzeniem Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania, zarządzam co następuje:
 
§1
1.  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
    wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) otrzymuje brzmienie
    nadane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.  Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
    wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) otrzymuje brzmienie
    nadane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.   Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
    wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) otrzymuje brzmienie
    nadane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 15:06
Data aktualizacji:
10.01.2019 15:07
Liczba wyświetleń:
828
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz114.pdf330.26 KB