Nr 112/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów...

 
Zarządzenie Nr 112/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie
rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku dotyczącym opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019, wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w kolumnie „kierunek studiów” wiersz 4a otrzymuje brzmienie:
         Inżynieria środowiska (sp. biotechnologia, sp. biotechnologia środowiskowa) – oferta
       w języku angielskim*
   2)   w kolumnie „kierunek studiów” wiersz 4b otrzymuje brzmienie:
         Inżynieria środowiska (sp. inżynieria procesowa i ochrona środowiska) – oferta w języku
       angielskim*,
   3)   pod tabelą umieszcza się wyjaśnienie o treści: „*-  nie dotyczy kształcenia w ramach umowy
       pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Uniwersytetem Nauk Stosowanych
       w Offenburgu.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 12:24
Data aktualizacji:
14.01.2019 12:53
Liczba wyświetleń:
788
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz112.pdf300.65 KB