Nr 111/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę....

 
Zarządzenie Nr 111/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę
w rokuakademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku dotyczącym opłat za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich rozpoczynających naukę
w roku akademickim 2018/2019,
wprowadza się następujące zmiany:
    1)   w kolumnie „kierunek studiów” wiersz 3a otrzymuje brzmienie:
          Inżynieria środowiska (sp. biotechnologia, sp. biotechnologia środowiskowa) – oferta  
        w języku angielskim*,
    2)   w kolumnie „kierunek studiów” wiersz 3b, otrzymuje brzmienie:
          Inżynieria środowiska (sp. inżynieria procesowa i ochrona środowiska) – oferta w języku
        angielskim*,
    3)   pod tabelą umieszcza się wyjaśnienie o treści: „*-  nie dotyczy kształcenia w ramach umowy
        pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Uniwersytetem Nauk
        Stosowanych w Offenburgu.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2018
Data publikacji:
10.01.2019 12:11
Data aktualizacji:
10.01.2019 12:11
Liczba wyświetleń:
883
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz111.pdf303.71 KB